Equip

 

El despatx conta amb un advocat titular, LUIS BATLLÓ, i diversos col·laboradors externs de màxima confiança i competència, tots ells amb molts anys d'experiència en l'exercici del dret penal.

Luis Batlló- Formació acadèmica.

Llicenciat en Dret. Universitat de Barcelona
Màster en Dret Penal. Universitat de Barcelona
Certificat de suficiència investigadora. Universitat de Barcelona
Curs sobre intervenció lletrada en Jurisdicció de Menors. Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona
Professor de dret processal penal. Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (1991-1993)
Professor de l'Escola de Pràctica Jurídica. Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona
Professor del màster d'advocacia internacional. Institut de Dret i Empresa (ISDE)
President de la secció de Dret Penal. Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona
Vocal de la Comissió de Deontologia. Il·ltre. Col·legi d'Advocats de Barcelona (1996-2001).
Professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)