Serveis

 

- Delictes contra el patrimoni:
   Estafes
   Apropiacions
   Insolvències
   Danys
   Robatoris i furts

- Delictes societaris

- Delictes contra la seguretat dels treballadors

- Delictes contra el medi ambient

- Delictes contra l'honor
   Calumnies
   Injúries

- Falsedats

- Delictes contra l'Administració Pública


- Delictes contra l'Administració de Justícia

- Delictes contra la Hisenda Pública


- Delictes contra la Seguretat Social

- Delictes contra la llibertat sexual

   Agressions sexuals
   Abús
   Assetjament

- Delictes contra la seguretat del tràfic

- Delictes contra la salut pública

- Delictes contra la intimitat

- Amenaces i coaccions

- Faltes contra les persones o el patrimoni