història · valors  
 

La Firma
Valors

 

Basem la nostra filosofia a ser un despatx:

- ESPECIALITZAT, amb un profund coneixement del dret penal. Per a nosaltres estar al dia és primordial, i ho aconseguim a l'ocupar-nos de matèries molt concretes en les quals duem molts anys treballant. .

- DE TRACTE PERSONAL, perquè entenem que el client no busca només que se´l defensi, sinó també que se´l comprengui. Per això, l'accessibilitat i el desig de forjar una amistat amb els nostres clients no és una mera declaració de principis, sinó alguna cosa que entenem com intrínsec a la nostra professió.

- VOCACIONAL, perquè a més de la nostra especialitat ens agrada també estar al dia de tot el que està relacionat amb la nostra professió. Ens agrada el que fem.

- COMPETITIU, La dimensió del nostre despatx ens permet, a més, dos avantatges importants, ser competitius econòmicament i moure'ns amb gran agilitat i rapidesa, el que representa una rellevant condició donat el tipus d'assumptes en els quals intervenim.